Маълумот оид ба маҷалла

 

                                                               ГУЗОРИШҲОИ АИКТ
          Гузоришҳои Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон-маљаллаи асосии илмӣ оид ба соњаи кишоварзии Тоҷикистон, нашрияи Раёсати АИКТ. Вазифаи асосии маљалла пеш аз њама нашри натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ, ки хусусияти аввалият доранд. Дар саҳифаҳои маљалла маълумот оид ба таҳқиқотҳои чопнашуда дар соњаи аграрӣ оварда мешавад. Муаллифони асосӣ аъзоёни Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, инчунин дигар академияҳо, олимони намоёни ҷумҳурӣ ва мамлакатҳои хориҷӣ мебошанд. Ѓайр аз ин дар маљалла мақолаҳои кормандони институтҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, донишгоҳҳои олӣ, унвонҷӯёни дараҷаи илмӣ чоп карда мешаванд.
Маљалла соли 1997 ташкил шудааст. Маљалла њар семоҳа нашр мегардад. Бо қарори Президиуми КОА Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия маљаллаи “Гузоришҳои АИКТ” (“Доклады ТАСХН”) ба Номгӯӣ маљалла ва нашрияҳои пешқадами илмӣ, ки аз тарафи КОА барои нашри натиҷаи таҳқиқотҳои асосии диссертатсия барои дарёфти унвони илмии номзад ва доктори илм 23.05.2003, № 22/17 дохил гардида, 16.02.2007, № 7/24 ва....2009 аз нав ба қайд гирифта шудааст.
Маљалла дар Вазорати фарҳанги ҶумҳурииТоҷикистон 13.06.1997, № 387 қайд гардида, 25.06.2009, №0096/ЭР ва 26.06.2015 №0096/ЖР аз нав ба қайд гирифта шудааст.
Мавзӯъҳои мачалла:
Илмҳои кишоварзи -06.00.00 (раванди аввалия);
Илмҳои техникӣ - 05.00.00;
Илмҳои иқтисодӣ - 08.00.00.
Муассис: Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон© 2013 - 2021 Академияи илмҳои кишоварзииТоҷикистон
Нишони: 734025 Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 21 “А”.
Факс/Телефон: (+992 37) 221-70-04
E-Mail: aikt91@mail.ru