Сохтор

 

Замимаи 1   

ба ќарори Њукумати

Љумњурии Тољикистон 

аз «31» августи соли 2020, №487

 

 

Сохтори

дастгоњи марказии Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон

 

Роњбарият

шуъбаи илм, таълим ва тайёр кардани кадрњои илмї

шуъбаи иттилоот, машварат ва татбиќи дастовардњои илмї

Шуъбаи молия ва хољагидорї

 © 2013 - 2021 Академияи илмҳои кишоварзииТоҷикистон
Нишони: 734025 Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 21 “А”.
Факс/Телефон: (+992 37) 221-70-04
E-Mail: aikt91@mail.ru